• Person:Sara Ramirez
  • Birth Date:August 31st, 1975 - Mazatlan, Sinaloa, Mexico
  • Credits: Acting

Sara Ramirez Photos

  • Sara Ramirez Summary Picture #1
  • Sara Ramirez Summary Picture #2
  • Sara Ramirez Summary Picture #3
  • Sara Ramirez Summary Picture #4
  • Sara Ramirez Summary Picture #5
  • Sara Ramirez Summary Picture #6
Full Bio From Wikipedia, the free encyclopedia.